0:00/???
  1. Aš ateisiu

From the recording Kai ateina naktis