0:00 / ???
  1. Tuščiam kely

From the album Kai ateina naktis