0:00 / ???
  1. Kai ateina naktis

From the recording Kai ateina naktis